close
  • zaterdag 20 april
Gezondheid en zorg

Vandaag is het de dag van de BHV-er. Ben je er ook een?

Vandaag is het de dag van de BHV-er. Ben je er ook een?

‘Veiligheid kent slechts één tijd…op tijd’. Die zin is dit jaar het thema van de dag van de BHV-er die sinds 2012 ieder jaar op de eerste maandag van november plaatsvindt. Vandaag dus.

BHV staat voor Bedrijfshulpverlener. Over het algemeen is dat gewoon een collega die vrijwillig op zich heeft genomen om voor het welzijn van de medewerkers in een bedrijf te zorgen in het geval van een calamiteit. En dan gaat het niet alleen om brand en andere ernstige situaties, maar bijvoorbeeld ook om de opvang van iemand die net een uur in een lift heeft vastgezeten. Het aantal BHV-ers binnen een bedrijf hangt af van de grootte van het bedrijf en de risico’s binnen de organisatie. Werknemers kunnen bedrijfshulpverlener worden door een speciale cursus te volgen waar geleerd wordt eerste hulp te verlenen, een beginnende brand te bestrijden en personen uit een pand te evacueren. Het is dus zeker niet zo dat je al BHV-er bent als je een EHBO-diploma hebt.

Enorm belangrijk

De BHV-er is vaak als eerste aanwezig als er zich een levensbedreigende situatie voordoet. Er rust dan ook een behoorlijke verantwoordelijkheid op de schouders van deze vrijwilligers. Om hen waardering en support te geven is de Dag van de BHV-er in het leven geroepen. Hulpverleners in welke vorm dan ook zijn enorm belangrijk in onze maatschappij. Dat vindt ook Erik Akerboom, korpschef politie en ambassadeur van deze dag. “Politiemensen weten wat het is om elke dag risico te lopen. Zij doen een stap naar voren als het gevaarlijk wordt. Het belang van een veilige en gezonde werkomgeving heeft binnen de politieorganisatie dan ook een hoge prioriteit. Juist daarom kan ik als ambassadeur van de Dag van de BHV niet vaak genoeg herhalen hoe belangrijk bedrijfshulpverleners zijn.”

 

Geschreven door: Redactie

Abonneer op onze nieuwsbrief

Volg ons via Facebook