Meer verhuizingen naar regio’s buiten de Randstad

In 2020 verhuisden meer mensen uit de Randstad dan ernaartoe. De trek uit de Randstad naar regio’s daarbuiten neemt de laatste jaren toe. Vooral stellen zonder kinderen en mensen ouder dan dertig jaar verlaten vaker dan voorheen de Randstad. Dat meldt het CBS

Algemeen wordt verondersteld dat coronamaatregelen, zoals meer thuis zijn, gevolgen kunnen hebben voor het verhuisgedrag van mensen. Mensen zouden meer behoefte hebben gekregen aan ruimte in en om de woning. De verwachting dat thuiswerken ook na de coronapandemie gebruikelijker zal zijn, zou daarnaast als gevolg kunnen hebben dat werkenden verder van hun werk gaan wonen.

Van april tot en met december 2020 verhuisden 1,15 miljoen mensen, 6 procent meer dan in dezelfde periode van 2019. Bijna 6 op de 10 bleven in dezelfde gemeente wonen. 42 procent van de verhuisden vertrok naar een andere gemeente, in 2015 was het nog 40 procent. Bijna 140 duizend mensen, 12 procent van alle verhuisden, vertrokken naar een andere macroregio.

Boven de dertig jaar vaker de Randstad uit

Jongeren die uit huis gaan en twintigers verhuizen het meest over langere afstand en vaker naar de Randstad toe dan omgekeerd. Als mensen de dertig gepasseerd zijn verhuizen zij minder vaak naar een andere regio, maar als zij dat doen is dat vaker vanuit de Randstad naar regio’s daarbuiten. Dertigplussers verhuisden in 2020 vaker dan in 2019 uit de Randstad. Deze toename is onderdeel van een langer lopende trend. De sterkste ontwikkeling is te zien bij vijftigers en zestigers. Van de in de Randstad wonende zestigers die in 2020 verhuisden, verliet 18 procent de Randstad voor een andere regio. In 2019 was dat nog 16 procent, in 2015 nog 12 procent.

Stellen zonder kinderen

Vooral stellen zonder kinderen, maar ook gezinnen met kinderen, zijn in de afgelopen jaren vaker verhuisd uit de Randstad. Van de in de Randstad wonende stellen zonder kinderen die in 2020 verhuisden, vertrok ruim 13 procent naar een regio daarbuiten. In 2015 was dat nog minder dan 10 procent. Stellen zonder kinderen en gezinnen met kinderen die buiten de Randstad wonen en verhuizen, kozen de laatste jaren juist steeds minder voor een woonplaats in de Randstad.

Regio’s in Gelderland, Drenthe en Limburg groeien

Tussen 1 april en eind 2020 kreeg het COROP-gebied de Veluwe er door binnenlandse verhuizingen de meeste inwoners bij, ruim 2 duizend. Ook in Oost-Groningen, grote delen van Drenthe, de Achterhoek, Midden-Limburg, Zuidwest-Gelderland en Zeeland (exclusief Zeeuws-Vlaanderen) groeide de bevolking met 3 of meer per duizend door binnenlandse verhuizingen.

Binnen de Randstad groeiden alleen de minder verstedelijkte regio’s sterk, zoals de Gooi- en Vechtstreek en Oost-Zuid-Holland. De grootstedelijke regio’s binnen de Randstad (Groot-Amsterdam, Groot-Rijnmond, agglomeratie ’s-Gravenhage en Utrecht) verloren inwoners door verhuizingen. Grote steden raken al jaren per saldo ook inwoners kwijt door verhuizingen en groeien vooral door immigratie en in mindere mate door natuurlijke aanwas. Maar in 2020 verloren zij door verhuizingen meer inwoners dan in 2019.

 

 

Deel dit artikel

Full 2
Culinaire routes
De leukste restaurants, de meest verfijnde smaken, de eerlijkste gerechten.
Full 2
Full 2
Fiets, wandel- en vaarroutes
Kom lekker in beweging en loop of fiets een mooie route!
Full 2
Full 2
Er op uit
Nederland is veelzijdiger dan je denkt. Laat het dagelijkse leven even achter je en geniet!
Full 2
Full 2
Schrijf mee
Vertel jij graag mooie verhalen? Schrijf dan mee met de redactie van 50+
Full 2
previous arrow
next arrow
Scroll naar top