close
  • vrijdag 10 juli
Werk en opleiding

Herstel arbeidsmarkt bereikt nu iedereen

Herstel arbeidsmarkt bereikt nu iedereen

Nederlandse werknemers hebben de wind in de rug. Zelfs langdurig werklozen en 45-plussers zonder baan vinden beduidend sneller emplooi dan in het verleden. ,,Alle seinen voor de arbeidsmarkt staan op groen”, zegt Peter Hein van Mulligen, hoofdeconoom van het CBS. In het derde kwartaal telde Nederland 33.000 minder langdurig werklozen minder dan een jaar eerder.

Ruim 130.000 nieuwe werknemers betraden het derde kwartaal de arbeidsmarkt. Hoewel voor ruim de helft jongeren tussen de 15 en 25 jaar oud, groeit ook voor langdurig werklozen en ouderen het perspectief. In het derde kwartaal telde Nederland 33.000 minder langdurig werklozen minder dan een jaar eerder. Van de 276.000 Nederlanders die lang zonder werk zitten is bijna de helft ouder dan 45 jaar. Dat is een afname van 17.000 ten opzichte van vorig jaar. Zes op elke tien oudere baanlozen is dat langer dan een jaar.

Groei
Peter Hein van Mulligen reageert tevreden: ,,Dit is één van de grootste werkloosheidsdalingen in lange tijd. En alle leeftijdsgroepen profiteren, ook de ouderen.” Hij legt uit dat aan het begin van elke crisis jongeren eerst de pineut zijn. ,,Ouderen hebben immers vaker een vast contract. Maar bij herstel is de situatie omgekeerd en profiteren jongeren eerder. Nu de economische groei doorzet, komen ook groepen die meer moeite hebben om aan het werk te raken aan de beurt. De langdurige werkloosheid staat op het laagste niveau in drie jaar tijd.”

Toch is het zeker niet zo dat werkgevers ineens massaal ouderen aannemen, nuanceert Rob Witjes, hoofd arbeidsmarktadvies bij het UWV, de cijfers. ,,Dat het aantal langdurige werklozen daalt, komt met name doordat mensen die korter dan een jaar zonder baan zitten sneller een baan vinden. Ze belanden niet meer in de categorie langdurig werklozen.” Als percentage stijgt het aandeel langdurige werklozen juist. ,,Nu de totale werkloosheid sterk daalt, blijft deze groep over.” Het UWV verwacht op basis van de eigen WW-cijfers dat de daling doorzet. ,,Minder mensen worden ontslagen en hoeven een uitkering aan te vragen”, zegt Witjes.

De instroom van nieuwe werklozen ligt dit jaar tot nu toe 12 procent lager dan dezelfde periode in 2015. ,,Het aantal 50-plussers dat een WW-uit-kering aanvraagt bedraagt 9 procent minder.”

CBS-econoom Peter Hein van Mulligen ziet de werkloosheid eveneens verder dalen. ,,Het herstel op de arbeidsmarkt bereikt langzamerhand iedereen en dat is mooi.

Geschreven door: Redactie

Abonneer op onze nieuwsbrief

Volg ons via Facebook